Stichting LIME-fonds heeft het doel de belangstelling bij jonge mensen voor het praktische aspect van wiskunde te stimuleren, zowel in de industrie als maatschappij

Bestuur

  • Prof. Dr. R.M.M. Mattheij, voorzitter

  • Dr. Ir. J. Brok, secretaris

  • A.J.B.W. Dingen, penningmeester

  • ir. M.J.D. Slob, lid

Het bestuur ontvangt op geen enkele manier een beloning voor haar werkzaamheden.

Contact

Mail info@lime-fonds.nl

Postadres Krommeweg 12, 5708 JM Helmond

Fiscaal nummer Stichting LIME Fonds 8589.81.646

Kamer van Koophandel 72089652


Jaarcijfers 2018

Jaarcijfers 2019

Jaarcijfers 2020

R.M.M. Mattheij