Stichting

LIME-fonds

Automatisering, big data, globalisering, artificial intelligence. Slechts een paar voorbeelden van grote ontwikkelingen waarin wiskunde een cruciale rol speelt. Wiskunde is een op zichzelf staande technologie geworden, met de computer als laboratorium. Toch is het heersende beeld dat wiskunde gaat over sommetjes en trucjes. Het gevolg is daarmee dat jonge mensen een opleiding of carrière in de wiskunde niet overwegen.

Stichting LIME-fonds wil dit beeld van de wiskunde recht zetten door het stimuleren van projecten die de toegepaste kant van de wiskunde laten zien.

Kinderen (8-12)

Het LIME-fonds wil intitiatieven ondersteunen die kinderen in de basisschoolleeftijd laten ervaren hoe leuk wiskunde is. Of dit nu in een (techniek)museum is, in een theater, door middel van een film op Youtube, tijdens een workshop of zomerkamp, zolang het jonge kinderen aanspreekt, wil het LIME-fonds graag van u horen.

Scholieren (12-18)

Tijdens de middelbare schooltijd is veel aandacht voor wiskunde. Het LIME-fonds wil initiatieven ondersteunen die binnen de context van het onderwijs de brug slaan naar de praktijk. Heeft u concrete ideeën om de docent te ondersteunen, bijvoorbeeld met profielwerkstukken die de inzet van wiskunde voor maatschappelijke problemen belicht of met onderwijsmateriaal dat de praktische relevantie wiskunde illustreert, dan horen wij graag van u.

Maatschappelijke bewustwording

LIME-fonds steunt ook bredere initiatieven voor het versterken van toegepaste wiskunde als aanjager van innovatie in industrie en maatschappij.